ILAAP dicht kloof Pillar 2 Basel III raamwerk

Liquidity Risk Management in Europe

Liquidity Risk Management in Europe

In juni 2011 introduceerde De Nederlandsche Bank (DNB het Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP). ILAAP is geïntroduceerd als aanvulling op Basel III / CRD IV en de bijbehorende Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio en andere liquidity risk management monitoring tools.

ILAAP is een terugkomend proces met als doel om, bij Nederlandse banken, een robuuste beheersing van het liquiditeitsrisico te borgen. De DNB verwacht van banken dat zij een ILAAP hebben ingericht, waarin de onderneming het eigen liquiditeitsrisicobeheer grondig evalueert en waar nodig aanscherpt.

De Nederlandse ILAAP heeft twee belangrijke componenten:

  1. Het ‘rulebook’, welke beschrijft hoe DNB een ILAAP evalueert;
  2. Een ‘self-assessment procedure’, welke banken jaarlijks moeten uitvoeren.

Deze whitepaper toont aan dat het beheer van liquiditeitsrisico’s ondervertegenwoordigd is in Pillar 2 van het Basel III raamwerk. In Pillar 2 zijn er geen specifieke eisen voor het managen van liquiditeitsrisico zoals dat er is voor andere type risico's. Dit veroorzaakt een kloof tussen liquiditeitsrisico en markt-, krediet- en operationeel risico in Pillar 2. De auteurs van deze whitepaper bevelen aan om de Nederlandse ILAAP te gebruiken als baseline om zodoende deze kloof de in Pillar 2 te dichten.

Waarom zou men de Dutch ILAAP als baseline moeten gebruiken?

  • Allesomvattende en eenvormig overzicht van alle noodzakelijke elementen om een robuust liquiditeitsrisicomanagement functie ingericht te hebben. Dit schept duidelijkheid over wat te beschouwen als “best practice”. 
  • Volwassen operationele regelgeving die continue verbeterd is sinds zijn invoering in 2011. Dit is het resultaat van waardevolle interacties tussen DNB, banken en adviesbureaus actief in Nederland. De discussies hadden betrekking op de concrete functionele en technische vereisten.
  • ILAAP heeft zich al bewezen in de praktijk. Banken rapporten ILAAP al aan de DNB sinds zijn invoering in 2011

Download de whitepaper

Download de whitepaper “Liquidity Risk Management in Europe: Baseline Basel III Pillar 2 by Dutch ILAAP”. Lees meer over de ondervertegenwoordiging van liquiditeitsrisico in Pillar 2 van Basel III en hoe de Nederlandse ILAAP gebruikt kan worden om dit te verbeteren.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. Kennisportal brengt graag actuele kennis rondom VernieuwingFinanciële InstellingenBanken bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

Vernieuwing :  Online is de toekomst, maar hoe speel je daar op in?

Online is al jaren in opmars. En toen kwam de coronacrisis en werd online de realiteit waar je niet omheen kunt. Om in deze nieuwe 1,5 meter-maatschappij voorop te blijven heb je dus innovatieve software en online dienstverlening nodig om jouw klanten zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan…

Lees verder

Vernieuwing :  Hoe dichten middelgrote bedrijven de analytics-kloof?

Een datagedreven organisatie; de stip aan de horizon voor ieder bedrijf. Maar voor middelgrote bedrijven is het in veel gevallen nog steeds een 'ver-van-mijn-bed-show'. Zij hebben namelijk geen data scientists in dienst en hebben geen dure BI-tools ter beschikking. Waar lopen middelgrote bedrijven tegenaan? Hoe dicht je de kloof met enterprises die wel volledig datagedreven werken? Dat lees je hier.

Lees verder

Financiële Instellingen :  Financiële dienstverleners zijn een populair target voor cybercriminelen

Onze wereld verandert continu en financiële dienstverleners proberen daar zoveel mogelijk op in te spelen met nieuwe producten en een verbeterde dienstverlening. Maar besteedt de sector ook voldoende aandacht aan de ontwikkelingen van het securitybeleid? Want ook cybercriminelen blijven zich ontwikkelen en vinden steeds nieuwe manieren om toegang te krijgen tot bedrijfs- en klantgegevens. Dit rapport zet de feiten op een rij.

Lees verder

Financiële Instellingen :  Groeipijnen? Zo reken je ermee af!

Een bedrijf oprichten en groei realiseren, het is een uitdaging waar meerder ondernemers tegenaan lopen. Er zijn namelijk een aantal factoren die ondernemingen belemmeren in hun groei. Deze whitepaper zet 5 bekende factoren op een rij en laat zien hoe je met technologie deze belemmeringen weghaalt. Lees je mee?

Lees verder

Banken :  GDPR biedt verzekeraars een concurrentievoordeel

De GDPR (ook wel AVG) is van kracht en heeft grote invloed op verzekeraars. Het verwerken van privacygevoelige gegevens is ongeveer hun kerntaak. Veel verzekeraars zien de privacywet als een rem om snel op marktontwikkelingen te kunnen inspelen. Niets is minder waar. Lees in deze whitepaper waarom de GDPR je een concurrentievoordeel kan geven.

Lees verder
 
 

Blijf net als duizenden andere professionals op de hoogte van de laatste updates en schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.